• Botaniske assosiasjoner 

      Ophus, Inger Lise (Master thesis, 2020)
      I denne masteravhandlingen har jeg undersøkt hvordan blader kan brukes som tekstilt materiale. Ved å benytte kunnskap og erfaringer jeg allerede har i møte med et for meg nytt materiale, har jeg forsøkt å få dette materialet, ...