Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFauske, Laila Belinda
dc.date.accessioned2015-01-05T08:16:16Z
dc.date.accessioned2015-01-27T20:40:04Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:35:29Z
dc.date.available2015-01-05T08:16:16Z
dc.date.available2015-01-27T20:40:04Z
dc.date.available2017-04-19T12:35:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationFauske, L.B. Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø. Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming. FORMakademisk 2014, 7(5)
dc.identifier.issn1890-9515
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438153
dc.description.abstractI 1976 ble hovedfag i forming startet opp ved to lærerutdanningsinstitusjoner i Norge. Studiet ble opprettet uten paralleller ved universitetene og skilte seg fra andre hovedfag ved å inkludere studentenes praktisk-estetiske arbeid. Frem til lærerutdanningsloven fra 1973 hadde ikke lærerskolene hatt anledning til å tilby hovedfag. Denne type studier hadde vært forbeholdt universitetene. Da den nye loven trådde i kraft ble lærerskolene møtt med krav om kvalitet og omfang tilsvarende tradisjonelle hovedfag, noe som var en utfordring for et fagmiljø uten en egen akademisk tradisjon. Denne artikkelen har som mål å belyse den tidlige fasen for hovedfag i forming med særlig vekt på utfordringene ved å inkludere det praktisk-estetiske arbeidet. Artikkelen tar utgangspunkt i rammeplanen fra 1976 og undersøker hvordan det praktiskestetiske arbeidet er beskrevet i planen. Videre belyses grep fagmiljøet nyttiggjorde seg i den tidlige fasen med å etablere et eget akademisk formingsfaglig miljø. Kildematerialet er publiserte tekster og intervju av tre sentrale bidragsytere fra fagmiljøet. Utviklingen rundt hovedfagsstudiet drøftes i lys av konseptet knowledge building. I artikkelen belyses fagmiljøets samarbeid med universitetsmiljøet og med beslektede fagmiljø i Norden. Videre diskuteres begrepsutvikling og metodetenkning om praktisk-estetisk arbeid. Artikkelen argumenterer for at fagmiljøet i den tidlige fasen etterstrebet å utvikle et fruktbart akademisk formingsfaglig miljø som utfordret grensene for hva en til nå hadde ansett for å være "best practice".
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectakademiske krav
dc.subjectknowledge building
dc.subjecthovedfag i forming
dc.subjectpraktisk-estetisk arbeid
dc.titleÅ etablere et akademisk formingsfaglig miljø. Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming
dc.typeJournal article
dc.typePeer reviewed
dc.date.updated2015-01-05T08:16:16Z
dc.description.versionPublished version
dc.subject.nsi283
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.930
dc.identifier.cristin1190174


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/