Show simple item record

dc.contributor.authorGulliksen, Marte Sørebø
dc.contributor.authorHjardemaal, Finn R.
dc.date.accessioned2012-04-03T07:16:53Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:35:26Z
dc.date.available2012-04-03T07:16:53Z
dc.date.available2017-04-19T12:35:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationGulliksen, M.S. & Gjardemaal, F.R. Fokusgruppeintervju, et hjelpemiddel til å videreutvikle kunnskap om undervisningen i lærerutdanningen?. Techne A, 2011(18), p. 175-190
dc.identifier.isbn978-952-5097-32-10
dc.identifier.issn1238-9501
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438147
dc.description.abstractI denne artikkelen diskuterer vi i hvilken grad fokusgruppeintervju kan være en egnet innfallsvinkel til å utvikle forskningsbasert kunnskap om undervisningen i faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. Vi begynner med å beskrive feltet, det vil si forskningskonteksten og den praktiske virkeligheten som danner grunnlaget for våre refleksjoner. Deretter avklarer vi nærmere hva som kjenne-tegner fokusgruppeintervju og plasserer det i en videre metodologisk og vitenskapsteoretisk sammenheng. Så følger en drøfting av metodologiske ut-fordringer med særlig fokus på krav og forventninger til aktørene og i hvilken grad metoden gir valid innsikt. I forlengelsen av dette gjør vi oss noen tanker omkring hvordan materialet kan bearbeides. Drøftingene knyttes kontinuerlig til hvordan fokusgruppeintervjuer kan være et hjelpemiddel til å videreutvikle kunnskap om undervisningen i lærerutdanningen. Avslutningsvis sier vi litt om hvordan vi vil bruke dette videre i en praktisk gjennomføring av neste ledd i det større forskningsprosjektet denne artikkelen er en del av.
dc.language.isonob
dc.publisherNordiskt Forum för Forskning och Utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd
dc.subjectmetoder
dc.subjectsløyd
dc.subjectfokusgruppeintervju
dc.subjectlærerutdanning
dc.subjectdiskursanalyse
dc.titleFokusgruppeintervju, et hjelpemiddel til å videreutvikle kunnskap om undervisningen i lærerutdanningen?
dc.typeJournal article
dc.typePeer reviewed
dc.description.versionPublished version
dc.subject.nsi281


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record