Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Cathrine
dc.date.accessioned2012-04-11T07:00:25Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:35:25Z
dc.date.available2012-04-11T07:00:25Z
dc.date.available2017-04-19T12:35:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationJohansson, M. Vad och hur gör de? - att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys. Techne A, 2011, 18(1), p. 33-48
dc.identifier.isbn978-952-5097-32-10
dc.identifier.issn1238-9501
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438145
dc.description.abstractArtikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996), dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002) och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”), under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003). Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.
dc.language.isoswe
dc.publisherNordiskt Forum för Forskning och Utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd
dc.subjectmetode
dc.subjectsløyd
dc.subjectklasseromsforskning
dc.subjectvideoetnografi
dc.subjectmikroanalyse
dc.titleVad och hur gör de? - att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys
dc.typeJournal article
dc.typePeer reviewed
dc.description.versionPublished version
dc.subject.nsi283


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record