• Læringsmiljø og gjennomføring i videregående skole : Kunnskapsbasert folkehelsearbeid for å redusere sosiale helseforskjeller 

   Syse, Jonn Øyvind; Bjørnstad, Eyvin (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;15, Research report, 2015-09-21)
   Forskerne har fulgt sju videregående skoler i tre fylker gjennom ett skoleår for å kunne belyse følgende problemstilling: Hvordan kan andelen som fullfører og består videregående opplæring økes gjennom styrking av ...
  • Monetary policy regimes and the Nordic model 

   Schewe, Theo (Publication Series from Buskerud and Vestfold University College;14, Report, 2015-06-26)
   In many contexts, the Nordic countries are regarded as a natural bloc of nations that have common political, cultural and economic characteristics. Open to globalisation, the small Nordic countries are exposed to strong ...
  • Musisk musikkformidling: om å spille og å høre på 

   Runsjø, Pål (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;3, Research report, 2014)
   Musisk musikkformidling er et sammensatt begrep som kan beskrive å spille og å høre på musikk. Med anslaget musisk, vil gi oppmerksomhet til tilkoblingen mellom musikk og det menneskelige; at det å spille og det å høre på ...
  • Når IKEA kommer til By'n: - en gjennomgang av forskningslitteraturen om "big box" etableringer 

   Pedersen, Per Egil (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;1, Research report, 2014)
   Hva sier forskningslitteraturen om effektene av "big box" etableringer? Høgskolen i Buskerud og Vestfold forsøker gjennom rapporten å besvare spørsmålet gjennom systematiske litteratursøk i anerkjente vitenskapelige ...
  • Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (Java) 

   Hansson, Knut W. (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;7, Lecture, 2014)
   Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (”Java 2”)” som gir 7,5 studiepoeng. Studentene har da tidligere hatt ganske ...
  • PASSUS: Pasientorientert samhandling ved utskrivning til sykehjem 

   Jensen, Liv Helene; Rekve, Karin Håvarstein (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;5, Research report, 2014)
   Eldre personer med psykiske lidelser kan ha sammensatte og langvarige helseproblemer som krever omfattende helsehjelp fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Tidligere rapporter har pekt på svikt i kommunikasjonen ...
  • Sentrale lønnsforhandlinger, solidarisk lønnspolitikk og frontfag: Noen institusjonelle forhold ved lønnsdannelsen i Norge 

   Reiersen, Jon (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;17, Research report, 2015-11-30)
   Notatet er skrevet for å inngå som pensum emnet Makroøkonomi II på Bachelorstudiet i økonomi og ledelse, campus Vestfold. Takk til Theo Schewe for svært nyttige kommentarer til en tidligere versjon av notatet. Ytterligere ...
  • Til gards : prosessevaluering fra dagaktivitetstilbud for personer med demens 

   Jensen, Liv Helene; Eklund, Marthe Lyngås; Nerol, Marit; Bjerke, Herbjørg Dalane; Ulshagen, Borghild (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;8, Research report, 2014)
   Ål kommune har det siste året økt tilbudet om dagsenter for hjemmeboende personer med demens fra 4 til 5 dager i uken. Dagsenteret har hjemlige, men trange lokaler ved Ål bu- og behandlingssenter. Dagsenteret kan ta imot ...
  • Tillit, risiko og økonomisk samhandling 

   Reiersen, Jon (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;19, Working paper, 2015-11-30)
   Hva er tillit og hva er det som kjennetegner tillitsbaserte handlinger? Hvilken betydning har tillit for økonomisk samhandling, og hva innebærer det at partene i en økonomisk samhandlingssituasjon har tillit til hverandre? ...
  • Trivsel ute året rundt 

   Jensen, Liv Helene (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;6, Research report, 2014)
   Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud (USH-B) og Høgskolen i Buskerud (HiBu) tok initiativ til et samarbeidsprosjekt med Ål og Nes kommune i Hallingdal for å fremme kunnskap om betydningen av uteaktiviteter for personer ...
  • Trust as a booster 

   Reiersen, Jon (Publication Series from Buskerud and Vestfold University College;20, Working paper, 2015-11-30)
   According to Yamagishi (2011) trust can be viewed as a “booster rocket” that provides the necessary push for the take-off from the secure ground of committed relations. The aim of this paper is to formalize this idea. I ...
  • Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess: Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold 

   Tvedten, Sigrunn; Solem, Birgit Andrine Apenes; Elvestad, Eiri; Thorkildsen, Are (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;11, Research report, 2015)
   Denne rapporten markerer avslutningen på et prosjekt med formål å utvikle en modell for å evaluere og måle effekten av et synliggjøringsarbeid i Vestfoldbibliotekene. Vestfoldbibliotekene er et bindende samarbeid mellom ...
  • Virksomhetens informasjonssystemer: kompendium 

   Braadland, Trond Reidar (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;12, Working paper, 2015)
   Dette kompendiet er laget for å dekke pensum i kurset BMIS3010 – Grunnleggende MIS ved Høgskolen i Buskerud. Kurset var i mange år en del av en ettårig fordypning i Management Information Systems for studenter i økonomi ...