• 48 600 måter å spille en slått på : om variabilitet i Truls Ørpens transkripsjoner 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This is the second article based on a research project at Telemark University College, where I have aimed to record the entire material of fiddle tunes that Truls Ørpen (1880–1958) wrote down from his own local community ...
  • En, to, tre...? Om inkonsekvenser, variasjon og endring i springar- og polstakt i Norge 

   Omholt, Per Åsmund (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The article addresses deviations from articulated norms regarding the placement of bar lines in Norwegian triple metre springar and pols. The great variation within these genres has played a major role as a marker of what ...
  • How old is a tune? 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2010)
  • Mælefjøllvisa - toner i bevegelse : om intonasjon i vokal folkemusikk 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The article is based on a case study, where a recording from 1937 with the traditional performer Aslak Brekke from Vinje, Telemark (1901-1978), has been the subject of technical measurement and analysis. The study points ...
  • Om det fysiske utgangspunktet for intonasjon på fele 

   Omholt, Per Åsmund (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Artikkelen fokuserer på relasjonen mellom spilleteknikk på fele og hardingfele i folkemusikken og intonasjon. Det argumenteres for at det fysiske rammeverket, inkludert anatomien i hånd og fingre, påvirker intonasjonspraksisen. ...
  • Om kadensformlene i springar og pols 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   This article focuses on the variety concerning the “cadenza formula” in the springar- and pols-types in the older Norwegian fiddle-music repertoire. For scholars, in transcribing the variety of local types of springar- ...
  • På jakt etter folkemusikkskalaen : et overblikk 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   In theories dealing with tonality in Norwegian and Scandinavian folk music, there has been a special focus on the assumed “old-agey” non-diatonic intervals, also referred to as floating or neutral intervals or blue notes. ...
  • Regional og typologisk variasjon i norsk slåttemusikk : en kvantitativ tilnærming med et historisk perspektiv 

   Omholt, Per Åsmund (Doctoral thesis; Peer reviewed, 2009-06-16)
   The purpose of the dissertation is to shed light on regional and typological variations in Norwegian old-time fiddling in a historical perspective. I have analyzed 500 transcriptions of traditional tunes from different ...
  • Rytmen i kryllingspringar 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This article is based on a research project at Telemark University College, where I have aimed to record the entire material of fiddle tunes that Truls Ørpen (1880–1958) wrote down from his own local community Krøds - ...
  • Tradisjonsområder : konstruksjon eller realitet? 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2007)
  • Truls Ørpen, oppskrivertradisjonen og de gode formene 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article, 2020)
   De store samlingene med slå!enedtegnelser må studeres i lys av sin samtid. Det gjør dem ikke til dårligere kilder – tvert om kan de gi innsikter man ikke kan få av lydfestet dokumentasjonsmateriale.
  • Å male i blått - om måling av intonasjon på hardingfele 

   Omholt, Per Åsmund (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This article investigates and discusses possible explanations for unconventional intonation practices in Norwegian Hardanger fiddle tunes. Software measurements of archive recordings, mainly of the Telemark fiddler Johannes ...