• Innledning - Fra industri til industriarv 

   Schrumpf, Ellen; Birkeland, Inger; Johannessen, Steffen Fagernes (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Industrialisering er et vesentlig kjennetegn ved utviklingen av moderne samfunn. Når en rekke områder i dag både beskrives og behandles som postindustrielle, ryddes industrisamfunn inn i en ordnet fortid som omgås, erfares ...
  • Steder i naturen: sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet 

   Murtnes, Åsve; Jørgensen, Kari-Anne; Birkeland, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   I denne artikkelen utforskes teoretiske og empiriske perspektiver på sted i undervisningssammenheng, og det stilles spørsmål om hvordan læringsarenaer i naturen kan forstås som sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet. ...