• Undersøkende praksis - tema- og prosjektorientert bildeundervisning 

      Framgard, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2014)
      På basis av fagkritiske holdning og sterkt inspirert av dansk billedpedagogikk, har jeg utviklet det jeg kaller Undersøkende praksis (UP). UP er tema- og prosjektorientert bildeundervisning og kan kort karakteriseres som ...