• Forming i barnehagen – et tilbakeblikk for framtida 

   Carlsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I nordisk barnehagepedagogikk har aktiviteter med materialer hatt stor plass historisk sett. Faget forming, fagbetegnelsen i norsk barnehagetradisjon og barne-hagelærerutdanning, inngår i definisjonen av sløyd, slik denne ...
  • Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen 

   Ahlskog-Björkman, Eva; Porko-Hudd, Mia; Koch, Marie; Westerlund, Stina; Carlsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Inom läroämnet slöjd har sparsamhet och återanvändning alltid varit i fokus, men i och med de globala utmaningarna om klimatfrågor har hållbar utveckling blivit aktuellt inom alla livsområden, utbildningsnivåer och läroämnen. ...
  • Å kjenne seg i slekt med jorden. Natursløyd og økosofi i fremtidens tverrfaglige skole. 

   Sandven, Jostein (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Natursløyd blir i denne artikkelen definert inn i skolefaget kunst og håndverk/sløyd. Verdier og holdninger hentes fra et litteraturstudium hvor begrepet økosofi blir belyst ut fra filosofen Arne Næss sine tolkninger. Pave ...