• Sløyden i endring: 35 år med NordFo 1985-2020 

      Sandven, Jostein (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Denne artikkelen undersøker temaområder som karakteriserer den nordiske sløyden og avdekker ulike påvirkningsfaktorer som styrer fagområdets utvikling. Som empiri anvendes en kartlegging av 145 plenumsforedrag avholdt på ...