Recent Submissions

 • Kammervinkelvurdering med van Hericks metode : hva er viktig å kjenne til? 

  Johansen, Sunniva Fredriksen; Meklenborg, Trine; Spiten, Katrine Onshus; Stavdal, Rina Elise; Stuberg, Ann Kamilla; Urke, Caroline (Bachelor thesis, 2013)
  Målsetting: Å få økt kjennskap til hvordan van Hericks metode benyttes, hvilke faktorer som kan påvirke metoden og hvilken innvirkning en slik variasjon vil ha. Metode: studiet ble inndelt i tre deler. Litteraturstudiets ...
 • Er synsscreening av skolebarn i Kongsberg nyttig? 

  Johansen, Iris L.; Lønaas, Mari H.H.; Nguyen, Nhu; Odda, Martine; Olsen, Kristina G.; Osaland, Ingeborg E. (Bachelor thesis, 2013)
  Målsetting: Kartlegge årsaker til henvisninger for å vurdere nytten av synscreeningsordningen av skolebarn i Kongsberg kommune. Metode: 7658 (njenter=3682) screeningsskjema fra elever i 2., 5. og 10. klasse ved 13 barne- ...
 • Optisk kvalitet i ferdigbriller og valg av nærkorreksjon i en utprøvingssituasjon 

  Egerdal, Magne Galåen; Kjærstad, Thomas Brevik; Krog, Hanne Beate; Stensson, Bengt Leon; Sundal, Nikolai Sætre; Svendby, Sindre (Bachelor thesis, 2013)
  Målsetting: Målsettingen med dette prosjektet var å teste optisk kvalitet i ferdigbriller, og å se hvordan et utvalg av testpersoner valgte nærkorreksjon i en utprøvingssituasjon. Metode: I prosjektets første del ble ...
 • Variasjoner i synsfeltmålinger hos unge, friske mennesker 

  Narverud, Mari Skinnes; Bjørnland, Guro; Dahler, Tina Jeanett; Calas, Nadiezhda; Henden, Christoffer; Kuncheva, Margarita; Rusti, Ingebjørg (Bachelor thesis, 2012)
  Målsetting: En kohortstudie med formål å undersøke variabiliteten av netthinnens lysdiskrimineringsevne med Medmont M700 kuleperimeter hos unge, friske mennesker i en målesesjon før og etter to uker. Sekundært ble ...
 • Variasjon mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsska 

  Børretzen, Jeanne Marie; Gjervik, Sissel; Heim, Anette; Løwø, Kjetil; Reinfjord, Bertil (Bachelor thesis, 2012)
  Målsetting: Målsetting med denne undersøkelse med tverrsnittsdesign var å samle inn og analysere data om variasjoner mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av ...
 • Evaluering av synsfunksjonen hos en gruppe 75-åringer under kommunal omsorg 

  Veim, Erle H.; Richardson, Kristin; Sæther, Lisbeth; Devik, Nikolai B.; Pavlukovskis, Olegs; Savjord, Rune (Bachelor thesis, 2012)
  Målsetning: Få et bilde av synsfunksjonen til 75 åringer under kommunal omsorg. Metoder: Etter en helsesamtale utført av Modum kommune ble 75 åringene tilbudt deltagelse på en synsdag arrangert av prosjektgruppen. Der ...
 • En valideringsstudie av foritesten Modified Thorington 

  Svare, Laila Kristin; Fossum, Michelle Jasmin Lundström; Hasund, Ann Kristin Solheim; Aamodt, Anna-Lena Nyvoll (Bachelor thesis, 2012)
  Målsetting: Målet med denne valideringsstudien var å undersøke Modified Thoringtons nøyaktighet i forhold til Covertesten. Metode: Det ble utført forimålinger på 40 cm med Covertest og Modified Thorington. Testene ble ...
 • Notering av makulære funn : en sammenligning av kliniske undersøkelser med 90D völklinse og funduskamera 

  Aksdal, Steffan; Høie, Isak; Mortensen, Erik Arnestad; Nielsen, Magnus; Nilsen, Erik Nygaard (Bachelor thesis, 2011)
  Målsetting: Formålet med studien var å finne ut om funnene gjort med spaltelampe og 90D völklinse samsvarte med funnene som ble avdekket med fundusfoto. Sekundært ble det designet et system for notering av makulære funn. ...
 • Vision for all : Eritrea 2010 

  Erdal, Mari Oline Ervik; Grendstad, Karen; Halling, Linda; Ihler, Ida Steinsdotter; Øvstetun, Bjørnar (Bachelor thesis, 2010)
  Prosjektet er et samarbeid mellom optikeroganisasjonen Vision For All Norge (VFA) og prosjektgruppa. VFA er en humanitær organisasjon som samarbeider med lokale krefter og bidrar med synshjelp i noen av verdens fattigste ...
 • Haydom, Tanzania 2008/2009 : "en øyedråpe i havet" 

  Bjerkreim, Hilde; Formo, Frøydis; Myrtveit, Irene; Lauritsen, Kari Marie; Rafdal, Cecilie Marie; Aase, Helene (Bachelor thesis, 2009)
  1. mars 2009 reiste vi til Tanzania for å utføre vår bacheloroppgave. Vi er den fjerde studentgruppa fra HiBu som har praktisert humanitært arbeid ved Haydom Lutheran Hospital (HLH). I likhet med tidligere prosjektgrupper ...
 • Barns digitale skolehverdag og syn 

  Hagavold, Anette; Froestad, Christine Wie; Phan, Trang Doan; Thorbjørnsen, Tonje U.; Truong, Kim Ahn Christine (Bachelor thesis, 2011)
  Innledning: Kartlegge hvordan barns digitale skolehverdag tilrettelegges, og om PC-bruk gir synsrelaterte symptomer. Metoder: Spørreundersøkelse utført av gruppemedlemmer under synsscreening gjennomført av Høgskolen i ...
 • Undersøkelse av sentrale retina hos unge voksne ved hjelp av Topcon TRC-NW6S 45° sentralt fundusfoto : variasjon mellom optikerstudenters vurderinger. 

  Hauge, Ellen Hilde; Engetretsen, Tone; Farstad, Fredrik; Hatten, Marie; Rasmussen, Oddvar (Bachelor thesis, 2011)
  Målsetting: Prosjektets formål var å undersøke samsvar i tolkningen av fundusfoto mellom fem 3.årsstudenter på optometri. Metode: Utvalget var 1.årsstudenter fra optometri ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Kongsberg ...
 • Corneal staining hos ikke-kontaktlinsebrukere : en sammenligning mellom ikke-kontaktlinsebrukere på Høgskolen i Buskerud studiested Kongsberg vs. studiested Drammen 

  Chan, Stian; Daae, Christel; Krangnes, Lars Erik; Le, Vinh Huu; Luht-Pettersen, Jonas (Bachelor thesis, 2011)
  Målsetning: Kartlegge prevalens og gradering av corneal fluoresceinstaining hos ikke-kontaktlinsebrukere. Metode: Type, dybde og utstrekning av corneal fluoresceinstaining hos 80 ikke-kontaktlinsebrukere ble gradert for ...
 • En pilotstudie i hvordan fenomenet med fallende intraokulært trykk ved gjentatte målinger (massasje effekten) påvirkes av operatørens erfaring i bruken av ulike tonometer 

  Feng, Yabin; Kasta, Lill-Carina; Solstad, Kim André; Forsmo, Runar; Wood, Joanna (Bachelor thesis, 2011)
  Målsetting: En intervensjonsstudie for å måle effekten av operatørens erfaring i bruken av tonometerene; iCare, Tono-Pen og Goldmann, ved graden av synkende intraokulært trykk (IOT) ved gjentatte målinger (massasje ...
 • Undersøkelse av samsvaret mellom optikerstudenters vurdering av papillen basert på fundusfotografier 

  Rise, Ingeborg Hole; Haaland, Karl Eirik; Sværen, Harald; Horjen, Åshild Bøysen; Kleiv, Ida Helen (Bachelor thesis, 2011)
  Målsetting: Målsettingen med denne observerende studien var å undersøke hvor godt samsvar det er mellom fem optikerstudenters vurdering av papillen basert på vurdering av fundusfotografier. Metode: Fem optikerstudenter ...
 • Klinisk vurdering av OptomapP200C netthinnebilder – utvikling og utprøving av et klinisk vurderingsverktøy 

  Arnesen, Merethe; Oftedal, Martine Mæland; Roer, Linn Kristine; Ullereng, Ida Christine Lien; Rønningen, Hege Brakstad (Bachelor thesis, 2011)
  Målsetting: Å utarbeide et vurderingsverktøy for vurdering av bilder tatt med OptomapP200C. Vurderingsverktøyet skal gjøre vurdering av perifere retina lettere og øke samsvar i vurdering av funn på bilder. Metode: Studien ...
 • Optomap: undersøkelse av perifere retinale normalvariasjoner hos unge voksne : problematikk rundt analysefunn 

  Johansen, Gina Tufte; Lüttichau, Beatrice; Coztiny, Elena; Eskandari, Frozandeh; Alvær Tina (Bachelor thesis, 2009)
  Målsetting: Målsettingen var å gi en oversikt over perifere retinale normalvariasjoner hos personer mellom 18-30 år, ved bruk av Optomap P200C. Metode: Studien vår besto av (n=166) optometri-studenter ved avdeling for ...
 • Optometry in Malawi : Education and development 

  Rimstad, Lovise; Gjernes, Brynhild Bu; Stöhlmacher, Victoria; Berget, Kirsti; Andersen, Therese (Bachelor thesis, 2010)
  This project was to contribute in an already existing project at Mzuzu University in Malawi. The optometry school at Mzuzu University is a collaboration between the International Centre of Eyecare Education (ICEE), Optometry ...
 • Sammenhengen mellom astenopi etter synskrevende skjermarbeid og blodgjennomstrømning i m.orbicularis oculi 

  Delavari, Stina; Hole, Steffen Amlie; Johannessen, Nina Harslev; Olsrud, Anders; Putkowski, Anne Therese; Sand, Joakim (Bachelor thesis, 2010)
  Målsetningen var å undersøke sammenhengen mellom synskrevende skjermbruk og blodgjennomstrømning i musculus orbicularis oculi. Blodgjennomstrømning i musculus orbicularis oculi ble målt med fotopletysmografi samtidig som ...
 • Øyehelsetjeneste i Nepal 

  Egeli, Idun Nygard; Endresen, Ole Andre; Hesla, Bård Martin; Sandvik, Sahar (Bachelor thesis, 2010)
  Vi undersøkte refraktiv status på 2 barneskoler i Dadelhuradistriktet vest i Nepal, og sammenlignet disse resultatene med skolescreeningsdata fra barne- og ungdomsskoler i Kongsberg. Vi skal også vurdere øyehelsetjenesetilbudet ...

View more