• HIBU Bugster 

      Gulbrandsen, Fredrik; Pollvik, Kim; Teie, Sebastian; Ruud, Helene; Golo, Nedim (Bachelor thesis, 2011)
      Vi har fått hovedprosjektoppgaven våres fra HIBU. Oppgaven har gått ut på å lage et webinterface som muliggjør programmering av en robot slik at den kan bevege seg fra et punkt til et annet gjennom et ukjent terreng. ...