Now showing items 1-20 of 175

  • Utprøving av nærvisustavler 

   Bjørtuft, John; Jansen, Håkon; Ludvigsen, Silje; Nordås, Sunniva; Sundt, Are; Varhaug, Astrid (Bachelor thesis, 2008)
   Målsettingen med prosjektet var å anbefale en god nærtest for registrering av nærvisus, vurdert ut fra samsvar med med en logMAR avstandstavle. Vi ønsket å kunne anbefale en standard nærtest for HiBu, Avdeling for optometri ...
  • Varigheten av cycloplegi og mydriasis ved bruk av Cyclopentolat 1,0% 

   Hulbakviken, Carina Moen; Edvardsen, Mona Coch; Strøm, Anne-Tine; Johansen, Sunniva Haugland; Jakobsen, Monica Wigant; Vollstad, Trond (Bachelor thesis, 2008)
  • Forekommer det utvikling av transient myopi ved dataarbeid? 

   Mathisen, Olga K.; Moksnes, Marit; Schlyder, Benedikte; Amdal, Anne Berit; Amundsen, John Egil; Zare, Ehtram (Bachelor thesis, 2008)
  • Slitasje på brilleglass med og uten overflatebehandling i forhold til naturlige temperaturpåkjenninger som brilleglass kan utsettes for 

   Breili, Kristina B.; Evensen, Ane; Myklebust, Anne; Svela, Tone; Turtveit, Norunn; Ølnes, Marte (Bachelor thesis, 2008)
   Målsetting: Målsettingen for prosjektet er å finne ut i hvilken grad brilleglass og overflatebehandling tar skade av temperaturpåkjenninger og pusseslitasje. Metode: Brilleglass, både med og uten overflatebehandling, ...
  • Instrumentering i optometrisk praksis vurdert opp mot Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer 

   Berg, Anja Marie; Aune, Helen; Nagel, Tone Marit; Øia, Anne Grete; Kohnic, Ajla; Husby, Evelyn Rygh (Bachelor thesis, 2008)
   SAMMENDRAG Innledning: Målsetting med studien var å: i) kartlegge instrumentering i norsk optometrisk praksis for å vurdere om det finnes nok instrumenter til å gjennomføre en forsvarlig synsundersøkelse, ii) undersøke ...
  • Haydom, Tanzania 2008/2009 : "en øyedråpe i havet" 

   Bjerkreim, Hilde; Formo, Frøydis; Myrtveit, Irene; Lauritsen, Kari Marie; Rafdal, Cecilie Marie; Aase, Helene (Bachelor thesis, 2009)
   1. mars 2009 reiste vi til Tanzania for å utføre vår bacheloroppgave. Vi er den fjerde studentgruppa fra HiBu som har praktisert humanitært arbeid ved Haydom Lutheran Hospital (HLH). I likhet med tidligere prosjektgrupper ...
  • Humanitært arbeid i Kamerun 2009 

   Brekstad, Kristian; Larsen, Maja; Mellem, Marianne; Nilsson, Marthe; Ottestad, Marius; Saurdal, Tonje (Bachelor thesis, 2009)
   This was the first time optometry students from Buskerud University College participated in a project in Cameroon. The goal of the project was to make an assessment of needs at the eye department. We got an idea of the ...
  • Optomap: undersøkelse av perifere retinale normalvariasjoner hos unge voksne : problematikk rundt analysefunn 

   Johansen, Gina Tufte; Lüttichau, Beatrice; Coztiny, Elena; Eskandari, Frozandeh; Alvær Tina (Bachelor thesis, 2009)
   Målsetting: Målsettingen var å gi en oversikt over perifere retinale normalvariasjoner hos personer mellom 18-30 år, ved bruk av Optomap P200C. Metode: Studien vår besto av (n=166) optometri-studenter ved avdeling for ...
  • Krysskyting-detektor 

   Olsson, Hans Martin; Pleym, Kjersti; Falkheim, Martin K.; Skjønsberg, Nils Erik; Olsen, Thomas; Grinderud, Zahra (Bachelor thesis, 2010)
   Etter avtale med oppdragsgiver er det kun dokumententer som berører prosjektorganiseringen som inngår i dette dokumentet.
  • Orbis : testrigg for kuleventil 

   Holth, Atle; Kristensen, Anders; Wingaard, Audun; Myhre, Olaf Andreas; Sørensen, Ove Stian; Lu, Yan (Bachelor thesis, 2010)
   For å teste våre kuleventiler, ønsker vi å få en testrigg konstruert, produsert og testet. Testriggen skal måle momentet som trengs for å åpne ventilen under trykk (opp til 690 bar). Ved testen skal ventilen åpnes og stenges ...
  • Utmattingsegenskaper for nikkel-aluminiumbronse i sjøvann 

   Moberg, Martin; Espeland, Aslak Brage; Sletta, Morten Sølvberg; Jensen, Glenn Andre; Føre, Knut Richard (Bachelor thesis, 2010)
   Når propeller går i sjøvann blir de utsatt for varierende belastninger, dette fører til utmatting av materialet. Denne utmattingen vil over lengre tid føre til sprekker eller avrevne biter på propellen. Studentene må sette ...
  • Målesystem for hydrauliske stempelakkumulatorer 

   Eriksen, Anders; Østerud, Marius; Sjøberg, Alexander; Bjerkerud, Magnus (Bachelor thesis, 2010)
   This report is based on the challenges FMC Technologies has due to measuring the amount of hydraulic oil inside a piston accumulator tank on the bottom of the sea. It is favorably to know at any given time how much hydraulic ...
  • LocalHawk – UAV Bakkesystem 

   Bjørnland, Jon; Myklebust, Erik; Sannes, Lars Hallvard; Røise, Lars Erik (Bachelor thesis, 2010)
   This LocalHawk project report treats development of LocalHawk ground system, primarily the development of the Ground Station software, position accuracy improvement and further development of the Launcher. Goals accomplished ...
  • Avansert brukergrensesnittutvikling for simuleringsmiljøer 

   Transeth, Thomas André; Åmellem, Arne Kristian; Knutsen, Lone; Grøtterud, Ole-Martin; Vukobratovic, Zoran (Bachelor thesis, 2010)
  • Øyehelsetjeneste i Nepal 

   Egeli, Idun Nygard; Endresen, Ole Andre; Hesla, Bård Martin; Sandvik, Sahar (Bachelor thesis, 2010)
   Vi undersøkte refraktiv status på 2 barneskoler i Dadelhuradistriktet vest i Nepal, og sammenlignet disse resultatene med skolescreeningsdata fra barne- og ungdomsskoler i Kongsberg. Vi skal også vurdere øyehelsetjenesetilbudet ...
  • Sammenhengen mellom astenopi etter synskrevende skjermarbeid og blodgjennomstrømning i m.orbicularis oculi 

   Delavari, Stina; Hole, Steffen Amlie; Johannessen, Nina Harslev; Olsrud, Anders; Putkowski, Anne Therese; Sand, Joakim (Bachelor thesis, 2010)
   Målsetningen var å undersøke sammenhengen mellom synskrevende skjermbruk og blodgjennomstrømning i musculus orbicularis oculi. Blodgjennomstrømning i musculus orbicularis oculi ble målt med fotopletysmografi samtidig som ...
  • TopValg : tørrsingulering av Multikrystallinske Silisium wafere/solceller 

   Budak, Andreas; Kjernaas, Gunbjørg; Norendal, Per Sveinung; Rimmereid, Lars Ola Birger; Røneid, Viggo; Sviggum, Tor Olav (Bachelor thesis, 2010)
   TopValg skulle i hovedoppgaven utvikle et system for håndtering av silisiumplater og solceller. Silisiumplatene blir kalt wafere, og er hovedelementet i produksjonen av ferdige solceller. Platene er svært tynne og silisium ...
  • Sammenhengen mellom muskelspenning i m. Orbicularis Oculi og indusert synsstress ved skjermarbeid 

   Andersen, Siv Karin; Haugen, Hanne Kvigstad; Hermansen, Hilde; Korseberg, Ranveig Marie; Aamodt, Marianne (Bachelor thesis, 2010)
   Målsetting: Foreligger det en sammenheng mellom muskelspenning i m. Orbicularis Oculi og indusert synsstress ved skjermarbeid. Metode: Muskelspenningen i m. Orbicularis Oculi ble målt med elektromyografi (EMG) ved bruk ...
  • En valideringsstudie av Proview (Bausch & Lomb) Pressure Phosphene Tonometer hvor effekten av opplæring og erfaring undersøkes 

   Haugen, Tove; Jørgensen, Bodil; Nordmark, Ann Helen; Seljesether, Christell H.; Strydom, Theresa; Sundan, Ina (Bachelor thesis, 2010)
   Målsetting: Vi ville finne ut i hvilken grad opplæring i bruk av Proview (PPT) og erfaring fra gjentatte målinger påvirker instrumentets kliniske anvendelighet sammenlignet med iCare og Goldmann applanasjonstonometer. Metode: ...
  • Optometry in Malawi : Education and development 

   Rimstad, Lovise; Gjernes, Brynhild Bu; Stöhlmacher, Victoria; Berget, Kirsti; Andersen, Therese (Bachelor thesis, 2010)
   This project was to contribute in an already existing project at Mzuzu University in Malawi. The optometry school at Mzuzu University is a collaboration between the International Centre of Eyecare Education (ICEE), Optometry ...