Now showing items 282-283 of 283

  • Økonomiske Styringsverktøy og Lønnsomhet 

   Vik, Mariell (Master thesis, 2018)
   De siste årene har en rekke strategiske styringsverktøy fått innpass i virksomheters styringssystem. Det eksisterer lite empiri på hvordan disse styringsverktøyene påvirker virksomhetenes prestasjoner. Denne masteravhandlingen ...
  • Økonomistyringens betydning for ledelsesprosessene i bedrifter 

   Helling, Arne (Master thesis, 2010)
   Oppgavens problemstilling: "Beskrive hvordan økonomistyring utføres, analysere hvilken rolle økonomistyring har i forbindelse med ledelsesprosessene, og i hvilken grad integrering mellom økonomistyring og ledelsesprosessene ...