• Sin fars sønn eller Sandens barn? 

      Elmrani, Rita J. (Master thesis, 2017)
      Masteroppgavens fulle tittel er som følger: «Sin fars sønn» eller «Sandens barn»? En undersøkelse av intertekstuelle referanser og deres betydning i romanen «Sin fars sønn» av den fransk/marokkanske forfatteren Tahar Ben ...