• Gjennom ungdommens øyne. 

      Eken, Hege Cecilie (Master thesis, 2019)
      Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke tolkningpotensialet i bildeboka "Håret til mamma" av Gro Dahle og Svein Nyhus, gjennom min egen tolkning av boka og av ungdomsskoleelevers tolkning av samme bok. Oppgavens ...