• Barns filosoferende undring i barnehagen 

      Seierstad, Melissa Sharon (Master thesis, 2016)
      Ut fra et ønske om få frem barns stemme har masteroppgaven Barns filosoferende undring i barnehagen oppstått. Min opplevelse er at barns perspektiver eller subjektive syn i liten grad har hatt mulighet til å komme frem i ...