• Utvikling av læringskulturer : et profesjonsoppdrag 

      Engebretsen, Julie (Master thesis, 2013)
      Jeg har i denne oppgaven vært opptatt av hvordan pedagogisk ledelse fremtrer i førskolelæreres profesjonsutøvelse. Mine forskningsspørsmål har vært hvordan førskolelæreres pedagogiske ledelse fremtrer, og hvordan de gjennom ...