Show simple item record

dc.contributor.authorHøibo, Ingrid Holmboe
dc.date.accessioned2024-03-14T09:47:04Z
dc.date.available2024-03-14T09:47:04Z
dc.date.created2023-12-15T11:47:32Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationHøibo, I. H. (2023). Læringssyn i skaparrørslelitteraturen. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 30(2), 1–17.en_US
dc.identifier.issn1238-9501
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3122342
dc.description.abstractSkaparrørsla (på engelsk Maker movement) veks raskt verda over og løftar fabrikasjon- og kommunikasjonsteknologi som nye verktøy inn i kreative prosessar, saman med det skapande menneskje som nøkkelspelar i den digitale utviklinga av samfunnet. Skaparrørsla insisterer på at å skape er ein grunnleggande menneskeleg aktivitet og i ein skaparverkstad (på engelsk Makerspace) er læringa som skjer i- og mellom menneskjer, og i møte med material og verktøy, den viktigaste verdiskapinga. Rørsla let seg vanskeleg knytte til ein enkelt kultur, trend eller hending. Snarare er det eit samanfall av fleire samtidige, som haker-, restarter- og gjer-det-sjølv-rørslene (DIY), samt ideear og tankesett frå entreprenørskap- og STE(A)M-pedagogikken m.fl. Skaparverkstader er no etablert både i- og utanfor formelle læringsmiljø i Noreg, i folkebibliotek, museum, vitskapssenter, skular og universitet. Rørsla er slik også iferd med å påverke det pedagogiske arbeidet i skulen, særleg i øving av digitale kompetansar og arbeid med teknologi. Samtidig er det vanskeleg å identifisere ei stringent retning på kva læringssyn dette styrer etter. Målet med studia er å undersøke korleis forskarar har skildra og analysert tankesettet knytt til læring i skaparrørslelitteraturen frå tidlegare studiar, internasjonalt og nasjonalt, med eit særleg søkelys på kunst- og handverksfaget. Gjennom litteraturgjennomgangar kjem det fram at den skaparsentrerte undervisninga og læringa både har fått form og fotfeste som er tilpassa og integrert i dei skulekulturane der både rørsla og forskinga har fått halde på ei stund, som i USA. I norsk samanheng er både skaparrørsla og skaparrørsleforsking kome kortare. Førebels er det fyrst og fremst STEM-fag og uformelle læringssituasjonar som har tatt eigarskap og gitt form til den skaparsentrerte pedagogikken. I kunst- og handverksfag-samanheng dreier forskinga seg i stor grad om prosjekt utført i- og av høgare utdanning.en_US
dc.description.abstractLæringssyn i skaparrørslelitteraturenen_US
dc.language.isonnoen_US
dc.relation.urihttps://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4946
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleLæringssyn i skaparrørslelitteraturenen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2023 Ingrid Holmboe Høibo.en_US
dc.source.pagenumber1-17en_US
dc.source.volume30en_US
dc.source.journalTechne Serienen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7577/TechneA.4946
dc.identifier.cristin2214102
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 324758en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal