Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMyhr, Annika Bøstein
dc.contributor.authorLie, Ken Ove Karlsen
dc.date.accessioned2023-08-26T16:41:26Z
dc.date.available2023-08-26T16:41:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.usn:wiseflow:6838496:54573835
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3085879
dc.description.abstractI denne mastergradsavhandlingen følger jeg tematikken i Kerstin Ekmans roman Löpa varg (2021), som innebærer at menneskets forhold til ikke-menneskelig natur kommer i forgrunnen. Romanen representerer en flerstemmighet av tenkemåter i løpet av hovedpersonens foranderlige holdning til naturen rundt ham. Derfor har jeg gått til økokritikken for å finne vitenskapelig omtale av disse ulike holdningene. Romansjangeren er preget av en egen narrativitet og utstrekning i tid som det har vært viktig å belyse i denne oppgaven. Grunnen er at Löpa varg forteller om en etisk modning av hovedpersonens livssyn. Modning foregår nødvendigvis ved at noe endres over tid. Kerstin Ekman har brukt narrativitetens spill med tiden og med ulike nivåer av fortelling som en mulighet til å komponere en slags miljøetisk dannelsesberetning. Med etikk og kritisk lesing tematisert i fellesskap følger gjerne forestillinger om skyld og uskyld og motstridende synspunkter. Avslutningsvis i oppgaven vil jeg forsvare hvorfor jeg ønsker alt dette velkommen inn i den litteraturdidaktiske varmen, og jeg vil begrunne hva Löpa varg har å bidra med av innsikt om det å stille seg kritisk til egen tenkning. Problemstillingen jeg har valgt er: Hvordan fremstilles menneskets forhold til det ikke-menneskelige og den etiske modningsprosessen i Kerstin Ekmans Löpa varg?
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleEtisk modning i Kerstin Ekmans Löpa varg: En økokritisk analyse
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel