Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkjold, Dag Ove
dc.contributor.advisorBækkelund, Bjørn
dc.contributor.authorStenerud, Henrik Kindt
dc.date.accessioned2023-06-15T16:41:34Z
dc.date.available2023-06-15T16:41:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.usn:wiseflow:6825505:54274299
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3071622
dc.description.abstractDenne oppgaven har som hensikt å utforske 1920-tallets økonomiske krisers påvirkning på fløtingen utført av Christiania tømmerdireksjon i Glomma ovenfor Øyeren. Disse krisene hadde voldsom påvirkning på store deler av norsk næringsliv, deriblant tømmernæringen med skogdrift og treforedling, som fløtingen var en del av. Oppgaven baserer seg på arkivmateriale til Christiania tømmerdireksjon og Glomma Fellesfløtingsforening, med regnskaper, generalrapporter, møtereferater, og diverse andre dokumenter fra perioden, som kan belyse problemstillingen. Gjennom undersøkelsen av krisenes påvirkning på fløtingen, kommer oppgaven frem til at fløtingen i særdeles liten grad ble påvirket av krisene på 1920-tallet. Etter å ha gjennomgått regnskaper, generalrapporter og direksjonsprotokoller fra fløtingen og tømmerdireksjonen, kommer denne oppgaven frem til at det er veldig på tegn på at krisene hadde noen betydelig påvirkning på fløtingen. Hverken ved å se fløtingen i forhold til seg selv, før og etter krisene, eller ved å sammenligne fløtingen med andre ledd i tømmernæringen, som fløtingen var en del av, fremkommer det noen tydelige tegn på at krisen hadde noen betydelig påvirkning på fløtingens drift eller økonomi. Årsaken til at fløtingen ble så upåvirket av krisene på 1920-tallet, mener denne oppgaven at ligger i fløtingens struktur og organisering. Fløtingen hadde en del indre mekanismer som gjorde virksomheten uavhengig av markedet og den generelle økonomien, og dermed uavhengig av markedets og økonomiens problemer i kriseårene. Samtidig var fløtingens motivasjoner annerledes fra typiske bedrifter, som gjorde markedssvingninger og økonomiske kriser, mindre relevante for fløtingens motiver. Denne oppgaven ser påvirkningen av 1920-tallets økonomiske kriser på fløtingen som relativt ubetydelige og i stor grad fraværende. Og dette forklares med at fløtingen var konstruert på en måte som gjorde fløtingen nærmest immun mot samtidens økonomiske problemer. Samtidig som at fløtingen i seg selv var livsviktig for andre næringer og industrier.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleFløting i krisetider - 1920-tallets økonomiske krisers påvirkning på fløtingen ovenfor Øyeren
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel