Show simple item record

dc.contributor.authorØhra, Mattias
dc.date.accessioned2022-08-26T08:21:55Z
dc.date.available2022-08-26T08:21:55Z
dc.date.created2004-01-19T00:00:00Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationØhra, M. (2003). IKT og nye llæreprosesser: Avsluttende rapport ved Høgskolen i Vestfold November 2003. Høgskolen i Vestfold, avdeling for lærerutdanning.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013712
dc.descriptionEt PLUTO Prosjekt: Program for LærerUtdanning, Teknologi og Omstillingen_US
dc.description.abstractProsjektet IKT og nye læreprosesser ble igangsatt høsten 2000 med to forsøksklasser henholdsvis på allmennlærer- og førskolelærerutdanningen. Ett år senere ble prosjektet utvidet/oppskalert til å gjelde alle nye studenter som startet ved lærerutdanningen. Prosjektet hadde som mål å gjøre erfaringer med: 1. Innholdsendringer mot et sosiokulturelt læringsfellesskap 2. Læring med IKT 3. Organisering med vekt på tverrfaglige team For å realisere de ovennevnte mål har arbeidet med digitale mapper blitt valgt som grensesnitt for læring med IKT, kombinert med et perspektiv på læring som baserer seg på sosiokulturell læringsteori. Avdelingen har gjennomført et grunnleggende systemtiltak hvor teknologi og læreprosesser er satt inn i et langsiktig perspektiv. Det fremkommer at studentene er godt fornøyd med den utdanningen de nå går i. Rapporten viser at studentene verdsetter implementeringen av digitale mapper som egnet verktøy for samarbeidslæring og kunnskapsdeling. Naturlig nok fremkommer det videre at studentene i forsøksklassene har tilegnet seg et noe større bevissthetsnivå enn de øvrige studentene både når det gjelder forståelse og bruk av digitale mapper som en læringsarena for samarbeidsnettverk og kunnskapsdeling. Likevel kommer det frem at studentene i oppskaleringen også innehar en forståelse og et ønske om å kunne realisere det samme. Videre oppgir studentene at de ønsker mer medbestemmelse når det gjelder arbeidet med den formative vurderingen av mappevurderingen (både studenter i forsøksklasser og i oppskaleringen). De er tydelige på at de ønsker å integrere selvvurdering og vurdering av andre samt ha mer innflytelse i kriteriearbeidet som sentrale momenter i dette. I spørsmål om åpne versus lukkede mapper oppgir studentene at mappene stort sett bør vær åpne men ikke i alle tilfeller. De ser viktigheten av at åpenhet er en forutsetning for kunnskapsdeling. Når det gjelder IKT- opplæringen er studentene klare på at denne kan forbedres både gjennom mer tid til IKT-opplæring og gjennom å se på innholdet i kursene. Når det gjelder lærerne er det et klart behov for å finne mer pragmatiske rutiner når det gjelder veiledning. Lærerne oppgir at de veileder nesten på alle mappeprodukter og at de gjennom dette blir overarbeidet. Etter en periode med eksperimentering med bruk av mapper og formativ vurdering innenfor de enkelte fag, bør avdelingen nå i større gard formalisere et mer felles og enkelt system som både lærer og studenter kan leve med. Det samme kan vi si om teamorganiseringen. Det er nå et klart behov for å tydeliggjøre teamenes oppgaver og funksjon, videre å avklare teamenes organisatoriske og faglige rolle.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Vestfolden_US
dc.titleIKT og nye llæreprosesser: Avsluttende rapport ved Høgskolen i Vestfold November 2003en_US
dc.title.alternativeAvsluttende rapport fra prosjektet "IKT og nye læreprosesser" ved Høgskolen i Vestfolden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber41en_US
dc.identifier.cristin651146
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record