Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Odd Birger
dc.contributor.authorSkogheim, Robin Trøen
dc.date.accessioned2022-08-11T16:41:56Z
dc.date.available2022-08-11T16:41:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6590499:50779030
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3011373
dc.description.abstractI denne avhandlingen så har jeg sett på den finansielle utviklingen til selskaper som har opplevd stor vekst. Disse gaselleselskapene er selskaper som har hatt en stor vekst i sine omsetninger i de siste 4 årene. Perioden som jeg har undersøkt har vært i perioden 2017-2020, hvor jeg har analysert 15 selskaper fra Viken som har opplevd veldig stor vekst. I denne avhandlingen så har jeg sett på problemstillingen ‘Finansielle endringer under vekst i perioden 2017-2020 for gasselleselskaper’ og ut ifra denne så har jeg sett på nøkkeltall for den finansielle utviklingen til selskapene. Jeg fant at alle gruppene hadde veldig lønnsom drift og hadde store positive endringer i eiendeler, men jeg fant ingen sammenheng med den veksten som de hadde opplevd. Jeg fant heller ingen sammenheng mellom veksten i omsetning og den finansielle endringen som har forekommer i noen gjeldsformer eller egenkapital. Det jeg fikk støtte for i denne avhandlingen er utbetaling av utbytte. Det viser seg at de ‘større’ selskapene vil fortsette å utbetale utbytte til sine eiere, selv når de er under stor økonomisk vekst og markedsendringer. Dette støtter at selskaper med store kontantreserver kan oppleve ikke-optimale beslutninger, og dette løses ved å utbetale utbytte for at selskapene skal kunne prestere lønnsomt i fremtiden. Jeg fikk også støtte for at veksten påvirker betalingsevne positivt. De selskapene som har hatt størst vekst er de selskapene som har i løpet av endringsperioden klart å bedre sine betalingsevner ved å styrke likviditetsgrad 1. Dette støtter det at selskaper i vekst gjerne er mer lønnsomme og ikke vil trenge like mye gjeldsfinansiering.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleFinansiell styring for gaselleselskaper i Viken
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record