Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Ronny
dc.contributor.authorWahl, Marit
dc.date.accessioned2022-04-28T16:41:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2564794:42935407
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2993270
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med dette prosjektet har vært å undersøke hvilke metodiske innganger lærere benytter i den første lese- og skriveopplæringen. Prosjektets forskningsspørsmål er: hvilke metodiske innganger benytter lærere seg av i den første lese- og skriveopplæringen. Vi har på bakgrunn av dette anvendt dybdeintervju av åtte lærere som metode. Den innsamlede dataen har vi analysert og drøftet i lys av teoretiske perspektiver. Resultatet viser at lærerne kombinerer flere ulike metoder i den første lese- og skriveopplæringen. Likevel er det felles for informantene at tradisjonelle arbeidsmåter har tydelig plass, men det viser seg at nye impulser også har blitt implementert i undervisningen.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleEn kvalitativ undersøkelse av læreres metodiske innganger til den første lese- og skriveopplæringen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record