Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Pernille Jahnsen
dc.contributor.authorRamberg, Nancy Tyberg
dc.date.accessioned2021-07-14T16:12:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2663209:43968604
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2764454
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å belyse hvilke utfordringer tre voksne minoritetsspråklige elever opplever som påvirker deres skolegang, ut ifra et økologisk perspektiv. Studien belyser hvilke praktiske utfordringer elevene opplever knyttet til språk, roller og økonomi, og hvilke personlige utfordringer de opplever knyttet til livssituasjonen sin. Metode: Denne studien er forankret i den konstruktivistiske vitenskapstradisjonen og basert på et intensivt kvalitativt design med intervju av 3 voksne elever med minoritetsspråklig bakgrunn som metode. Det ble gjennomført semi- strukturerte intervjuer, hvor fokuset var på at elevene så fritt som mulig skulle få dele sine opplevelser. Funn fra studien viser at elevenes språklige utfordringer påvirker deres forutsetninger til å forstå og delta i læringsaktiviteter, og det påvirker deres motivasjon og opplevelse av mestring. Studien viser også tydelig at elevene har en livssituasjon som skaper mye stress. Rollen som forelder, forsørger og elev kommer ofte i konflikt med hverandre, og det gjør at elevene må bortprioritere skolearbeid. Manglende nettverk gjør at elevene både mangler personlig støtte i den utfordrende situasjonen de befinner seg i og at de ikke har noen til å hjelpe dem med å passe barna. Økonomi er også en faktor som påvirker elevenes skolegang, en av elevene må jobbe mye ved siden av å gå på skolen. Det kommer også fram i studien at det er viktig for elevene at lærerne møter dem med forståelse og annerkjennelse. Studien viser hvor viktig det er at skoleledere og lærere systematisk jobber med inkludering og tilpasset opplæring. Ved å se voksne minoritetsspråklige elevers utfordringer i et økologisk perspektiv, synliggjøres det at elevene har et stort behov for at opplæringen tilpasses deres norskspråklige ferdigheter, læringsforutsetninger, livssituasjon og kulturelle bakgrunn. Skal skolene lykkes godt med dette så fordrer det at skoleledere og lærere ser på mangfold som en ressurs og har en ressursorientert forståelse av den flerkulturelle skolen.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleVideregående opplæring i et økologisk perspektiv. En kvalitativ studie om hvilke utfordringer voksne minoritetsspråklige elever opplever som påvirker skolegangen deres
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record