Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHjulstad, Oddvar
dc.contributor.authorStrange, Astrid Kristin
dc.date.accessioned2021-05-28T16:12:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.usn:wiseflow:2087725:33571111
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756937
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDet har i de seneste årene, blitt et større fokus på psykisk helse, implisitt i skolen. Med tanke på Utdanningsdirektoratets (2019) nye overordnede læreplan, skal folkehelse og livsmestring nå implementeres inn i alle skolens fag, så langt det er mulig. Psykisk helse er derfor nå et tema alle lærere blir nødt til å forholde seg til. Formålet med undersøkelsen er å belyse lærernes erfaringer, forståelse og refleksjoner knyttet til arbeidet med å fremme barn og unges psykiske helse og livsmestring i skolen. Jeg har valgt å gjøre en kvalitativ tilnærming, og utført fire kvalitative forskningsintervjuer av lærere, i henholdsvis barnetrinnet, mellomtrinnet, ungdomsskolen og den videregående skolen. Den overordnede problemstillingen er som følger: Hvordan erfarer lærere i ulike klassetrinn arbeidet med å fremme barn og unges psykiske helse og livsmestring i skolen? Mer spesifikt ønsket jeg å utforske lærernes erfaringer gjennom følgende forskningsspørsmål: Hva legger lærerne i begrepene psykisk helse og livsmestring i skolesammenheng, og hvilke forhold og faktorer ved skolen sees som sentrale for å lykkes med arbeidet med å fremme psykisk helse og livsmestring i skolen? Hva slags ressurser og kompetanser vurderes som nødvendig for skoler og skoleeier med hensyn til å forebygge og ivareta et godt psykososialt miljø, og hvordan vurderer læreren sin egen kompetanse og ansvarsrolle i håndteringen av elever med psykiske utfordringer?
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titlePsykisk helse i skolen. En kvalitativ intervjuundersøkelse om lærernes erfaringer av arbeidet med psykisk helse og livsmestring i skolen.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel