Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMathisen, Cathrine
dc.contributor.authorKarlsen, Marte-Marie Wallander
dc.contributor.authorHeyn, Lena
dc.date.accessioned2021-03-25T11:45:21Z
dc.date.available2021-03-25T11:45:21Z
dc.date.created2020-10-23T21:19:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMathisen, C., Karlsen, M.-M. W., & Heyn, L. G. (2020). Å simulere de krevende samtalene med pårørende: En evaluering av kommunikasjonstrening med skuespiller. Inspira, 15(3). https://nordicopenaccess.no/index.php/inspira/article/view/2780en_US
dc.identifier.issn0809-9707
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2735520
dc.description.abstractBakgrunn: Gode kommunikasjonsferdigheter er en sentral kompetanse i intensivsykepleie og således et sentralt læringsutbytte i utdanningen av intensivsykepleiere. Vi utviklet et undervisningsopplegg der simulering med profesjonell skuespiller blir benyttet som pedagogisk metode for å utvikle avanserte kommunikasjonsferdigheter. Bruk av skuespiller i kommunikasjonstrening er en etablert pedagogisk metode ved utdanning av leger, men så vidt vi vet lite brukt i utdanning av intensivsykepleiere. Hensikt: Evaluere intensivsykepleierstudentenes opplevelse av læringsutbytte og erfaringer med å bruke fullskalasimulering med skuespiller som læringsmetode i kommunikasjonstrening. Metode: Evalueringsstudie med deskriptivt survey design. Masterstudenter i intensivsykepleie fra to kull (n= 3) ble invitert til å delta. Spørreskjemaet besto av totalt 21 spørsmål, der 17 spørsmål hadde oppgitte svarlternativer på en Likert-skala (1-5, ikke i det hele tatt svært stor grad). De siste fire spørsmålene var åpne, med mulighet for svar i fritekst. Resultat: Studentene ga positive tilbake­meldinger på undervisningsopplegget og vurderte å ha godt læringsutbytte av simuleringen (gjennomsnitt 4.8). Spesielt bruken av profesjonell skuespiller og debriefingen som ble gjennomført umiddelbart etter simuleringen (gjennomsnitt 4.5) ble vurdert å ha stor betydning for studentenes læringsutbytte. Nytten ved bruk av video var mer usikker. Konklusjon: Resultatene viste at studentene hadde godt læringsutbytte av simuleringen og at skuespiller bidro positivt til dette ved å skape realisme i gjennomføringen av scenariene. Simulering med profesjonell skuespiller er en ressurskrevende pedagogisk metode, men resultatene fra denne studien gir grunnlag for å videreføre simulering med profesjonell skuespiller som metode for å utvikle avanserte kommunikasjonsferdigheter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://nordicopenaccess.no/index.php/inspira/article/view/2780
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleÅ simulere de krevende samtalene med pårørende: En evaluering av kommunikasjonstrening med skuespilleren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 Cathrine Mathisen, Marte-Marie Wallander Karlsen, Lena Günterberg Heyn .en_US
dc.source.pagenumber4-12en_US
dc.source.volume15en_US
dc.source.journalInspira - Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursingen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.cristin1841902
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal