• Regnskapsmanipulering blant små og mellomstore bedrifter i Norge 

      Tandberg, Jørgen; Braathen, Even Johan (Master thesis, 2021)
      De siste tiårene har vi på verdensbasis vært vitne til ulike regnskapsskandaler som Enron i USA og Sponsor Service i Norge. Slike skandaler har ulike konsekvenser for selskapene og menneskene som er involvert i dem. ...