• Selskapskonsolideringer 

      Østvold, Knut-Erik (Master thesis, 2022)
      Selskaper i dag er utsatt for en stadig sterkere konkurranse og ekstern usikkerhet. Dette fører til at flere selskaper søker mot konsolideringer for å kunne overleve. I 2021 økte antallet innmeldte konsolideringer til ...