• Motivasjon på Hjemmekontor i lys av selvbestemmelsesteorien 

      Valde, Stine; Wilson, Julie Kjølleberg (Master thesis, 2022)
      Hensikten med denne masteravhandlingen er å undersøke hvordan bruk av hjemmekontor henger sammen med behovstilfredsstillelse og behovsfrustrasjon. Vi ønsker å se om det er noen forskjell på de som tilbringer lite og mye ...