• En komparativ analyse av Norge, Sverige og Danmarks pengepolitikk 

      Arba, Hawa Yusuf Hassan; Melås, Kjersti (Master thesis, 2023)
      De pengepolitiske målene for Norge, Sverige og Danmark er noe ulike. Pengepolitikken i Norge og Sverige har som mål å stabilisere aktiviteten og inflasjonen. Pengepolitikken i Danmark har som mål å holde den danske ...