• Fysisk aktiv læring i norskfaget 

      Landerud, Krystiana Rita (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Det dualistiske synet har lenge preget skolen, og under et praksisopphold ble vi introdusert for fysisk aktiv læring som handler om læring igjennom bevegelse. Denne masteravhandlingen undersøker hvordan et utvalg ...