Show simple item record

dc.contributor.authorOlandersson, Cecilie
dc.date.accessioned2021-03-03T13:21:30Z
dc.date.available2021-03-03T13:21:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2731456
dc.description.abstractDenne masteroppgaven søker å finne svar på hva som påvirker opptiningsfasen i et endringsarbeid. Studien er gjennomført på en ungdomsskole på Østlandet, og det er noen av skolens lærere som har deltatt som informanter. Studien baserer seg på informanters anonyme besvarelser, gjennomført via brevmetoden. Min undring over hvordan ledelse og personalet fungerer i en endringsprosess, samt faktorer som påvirker endringen, er bakgrunnen for valg av tema og problemstilling. Studiens problemstilling er følgende: Hvordan opplever lærere ledelsens organisering av opptiningsfasen i en endringsprosess? Studiens funn er sett i sammenheng med de teoretiske perspektivene til Jacobsen (2012) og Bolman og Deal (2014), og videre drøftet. Studiens hovedfunn viser at lærerne opplever skoleledelsen som utydelig og lite deltakende i endringsarbeidet. Studien viser at lærerne i utgangspunktet er positiv til endringsinitiativet, men at de selv er lite involvert og at de er usikre på gjennomføringen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectendringsarbeiden_US
dc.subjectskoleledelseen_US
dc.subjectorganiasjonsendringen_US
dc.titleKunsten å «selge inn» en idé : Læreres fortellinger om opplevelsen av ledelsens organisering av opptiningsfasen i en endringsprosessen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder(c) authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber66en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record