Recent Submissions

 • Master i abstrakt matematikk - lektorprogrammet 

  Al-Hassan, Asra Radha (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaven tar opp hvor viktig det er å studere abstrakt matematikk på universitetet, og hvordan det kan gi tilnytte for lektorer i arbeidslivet.
 • Elliptic Curves and Discrete Dynamical Systems 

  Skjæveland, Håvard (Master thesis, 2024)
  This paper gives an introduction to elliptic curves and discrete dynamical systems. It lays out the foundations of the theory of elliptic curves, along with important concepts like torsion points and isogenies, and makes ...
 • Glatte mangfoldigheter av dimensjon 2 

  Kopmann, Ann-Victorie (Master thesis, 2023)
  Besvarelsen er en faglig besvarelse i matematikk, nærmere bestemt inn på topologi og glatte mangfoldigheter. Oppgaven skal ta for seg teoretisk beskrivelse av disse emnene, med eksempeloppgaver underveis som er med på å ...
 • Efficiency of attacks on NTRUEncrypt 

  Solheim, Daniel Husebye (Master thesis, 2023)
  The motivation of this thesis was to make a comparison of the time needed to successfully break an encryption using NTRUEncrypt from data acquired from a computer in 1998, to data from a computer in 2023. A program was ...
 • Elliptiske Kurver og Kommuterende q-differensialoperatorer 

  Dahle, Kenneth Brian Nonescan (Master thesis, 2023)
  Burchnall-Chaundyteorien viser at to kommuterende differensialoperatorer gir en algebraisk kurve med en definerende likning. Mer sentralt gir to kommuterende q-differensialoperatorer, av orden to og tre, en algebraisk kurve ...
 • Almost all entangled states of two particles exhibit non-locality without inequalities 

  Staff, Kristian (Master thesis, 2023)
  This thesis investigates the constraints put on hidden-variables models by Hardy’s argument. We provide a detailed derivation of three different presentations of Hardy’s argument and demonstrate that a class of hidden-variables ...
 • An assessment of Longship-like CCS projects in Singapore and China 

  Bråtalien, Eivind (Master thesis, 2023)
  In this master’s thesis, the potential for CCS projects similar to Longship in Singapore and China was investigated. This was done on the background that climate change is a looming threat, and carbon capture and storage ...
 • Affine varieteter og Zariski-topologi 

  Tahir, Fizzah (Master thesis, 2023)
  Denne avhandlingen er en faglig oppgave som omhandler ulike temaer i matematikk. Målet er å ta opp to ulike temaer som studenter vil møte på universitetet dersom de velger å studere matematiske fag etter endt videregående ...