Show simple item record

dc.contributor.authorOlafsson, Brynjar
dc.date.accessioned2021-02-01T13:24:20Z
dc.date.available2021-02-01T13:24:20Z
dc.date.created2021-01-14T12:03:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationOlafsson, B. (2020). Å støtte kreativitet: Hva som kan påvirke læreren i å fokusere på kreativitet i kunst og håndverk. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 13(3), 1-16.en_US
dc.identifier.issn1890-9515
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2725592
dc.description.abstractDe siste årene har det vært rettet mer oppmerksomhet mot utvikling av barns kreativiteti grunnskolen. Læreplanen i kunst og håndverksfaget, både den forrige (KL06) og den nåværende (KL20), legger stor vekt på kreativitet. Det er midlertidig lite forskningsbasert kunnskap om hvordan disse målene kan oppfylles. Denne artikkelen fokuserer på hva som kan støtte eller hemme lærere i kunst og håndverk i å fokusere på kreativitet i undervisningen. Resultatene fra åtte intervjuer som ble gjennomført i 2018viser at respondentene mener at faktorer som fagkunnskap, økonomi, ledelse og tid kan hemme lærere i å legge vekt på kreativitet i kunst og håndverk. Respondentene mente imidlertid at læreplanen var støttende ettersom den var åpen og fleksibel. De var også bevisste på at deres egen kreativitet påvirket elevenes arbeid. De fleste respondenter fant videre utfordringer i definisjonen av og arbeidet med å vurdere kreativitet. Artikkelen konkluderer med at det er nødvendig å støtte indre faktorer som læreres forståelse av kreativitet og kompetanse, og ytre faktorer som tid, tilgang til materialer og utstyr for å bedre kunne realisere læreplanens mål om å utvikle elevers kreativitet i kunst og håndverk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleÅ støtte kreativitet: Hva som kan påvirke læreren i å fokusere på kreativitet i kunst og håndverken_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderOpphavsrett 2020 Brynjar Olafsson.en_US
dc.source.pagenumber16en_US
dc.source.volume13en_US
dc.source.journalFormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikken_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7577/formakademisk.3947
dc.identifier.cristin1871259
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal