• Modeller-basert praksis i kroppsøving - Et selvstudium av praksis 

      Fon, Karl Petter (Master thesis, 2020)
      Kroppsøvingsfagets legitimeringsgrunnlag har internasjonalt blitt drøftet og diskutert. Blant annet Kirk (2010) mener at faget har tre mulige fremtider; uforandret fra dagens praksis med små endringer, reformert med en ...