Show simple item record

dc.contributor.authorØvreås, Steinar
dc.contributor.authorAndersen, Eivind
dc.contributor.authorMoser, Thomas
dc.contributor.authorBorch-Jenssen, Janne
dc.contributor.authorJørgensen, Kari-Anne
dc.date.accessioned2020-10-28T09:46:06Z
dc.date.available2020-10-28T09:46:06Z
dc.date.created2020-09-28T16:06:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationØvreås, S., Andersen, E., Moser, T., Borch-Jenssen, J., & Jørgensen, K. A. (2020). Å styrke fysisk aktiv lek i barnehagen–evaluering av et intervensjonsdesign basert på en høy grad av personaldeltagelse. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(1), 134-154.en_US
dc.identifier.issn2535-7697
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2685444
dc.description.abstractStrukturerte intervensjonsprogrammer som implementeres i barnehager er ofte ikke tilpasset barnehagenes ulike kontekster og kompleksitet. Denne studien drøfter muligheter og barrierer i et intervensjonsdesign der personalgruppene er aktivt deltagende i å uforme og gjennomføre intervensjonens innhold. I prosjektet Barn i bevegelse var målet å forbedre betingelsene for barns fysisk aktive lek i barnehagen. Personalet bestemte mål og innhold for intervensjonen i deres institusjoner innenfor rammer gitt av forskerne, og personalet ble bedt om å dokumentere planlagte aktiviteter samt jevnlig dele og reflektere over praksiserfaringene sammen. Prosjektgruppen møtte personalet fem ganger under intervensjonen for kunnskapsdeling, gruppediskusjoner og idéforslag på praktiske aktiviteter. Studien er forankret i aktivitetsteori og bygger på data fra seks intervensjonsbarnehager. Evalueringen av intervensjonsdesignet ble gjennomført ved hjelp av spørreskjema. Faktorer som synes å ha betydning for en suksessfull implementering var inkludering av hele personalgruppen, personalets (med-)eierskap av prosjektet og formidling av praktiske ideer. Barnehagene benytter seg i større grad av en muntlig enn en skriftlig refleksjonskultur. Implementering av en skriftlig refleksjonspraksis var vanskelig å gjennomføre, både på grunn av tidspress og at intervensjonen ikke tilpasset dette godt nok til praksisfeltets kultur.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleÅ styrke fysisk aktiv lek i barnehagen – evaluering av et intervensjonsdesign basert på en høy grad av personaldeltagelseen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 Steinar Øvreås, Eivind Andersen, Thomas Moser, Janne Borch-Jenssen og Kari-Anne Jørgensen.en_US
dc.source.pagenumber134-154en_US
dc.source.volume14en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for utdanning og praksisen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.23865/up.v14.2090
dc.identifier.cristin1834442
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal