Show simple item record

dc.contributor.authorBjordal, Laila
dc.contributor.authorBrevig, Mari
dc.contributor.authorRamstad, Ingrid
dc.contributor.authorVestøl, Monica
dc.date.accessioned2020-09-07T12:50:50Z
dc.date.available2020-09-07T12:50:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2676702
dc.description.abstractMål: Målet med denne oppgaven er å se på henvisningskvalitet, med fokus på hvilke mangler som forekommer i henvisninger til bildediagnostikk. Metode: Metoden som er benyttet er systematisk litteratursøk, hvor søkene er gjennomført i MEDLINE, EMBASE og ScienceDirect. I tillegg er det utført usystematiske søk i Google Scholar. Artiklene er kvalitetskontrollert ved hjelp av en tilpasset sjekkliste fra Helsebiblioteket. Resultat: Det er inkludert seks artikler i studien. Resultatene er samlet inn og representert under tre hovedkategorier: pasientinformasjon, informasjon om henviser og klinisk informasjon. Det er funnet mangler innen samtlige av kategoriene. Resultatene viser at det i stor grad mangler viktig klinisk informasjon som kan ha mye å si for valg av modalitet, undersøkelsesprotokoll og hastegrad. I tillegg mangler kontaktinformasjon til henviser i stor grad, noe som er viktig for kommunikasjonen mellom henviser og radiologisk avdeling. Konklusjon: Oppgaven indikerer at det bør settes søkelys på henvisningskvalitet, da resultatene viser at det er et stort forbedringspotensial her. En god henvisning kan bidra til færre uberettigede undersøkelser, en bedre utnyttelse av ressursene og et mer optimalt pasientforløp for den enkelte,en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.titleEn litteraturstudie om henvisningskvaliteten_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber31en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record