Recent Submissions

 • En litteraturstudie om henvisningskvalitet 

  Bjordal, Laila; Brevig, Mari; Ramstad, Ingrid; Vestøl, Monica (Bachelor thesis, 2020)
  Mål: Målet med denne oppgaven er å se på henvisningskvalitet, med fokus på hvilke mangler som forekommer i henvisninger til bildediagnostikk. Metode: Metoden som er benyttet er systematisk litteratursøk, hvor søkene er ...
 • Kastanalyse av digitale røntgenundersøkelser ved et konvensjonelt røntgenlaboratorium i Norge 

  Fallås, Mari; Smedsrud, Frøystein; Steen, Linda (Bachelor thesis, 2020)
  Introduksjon: Kastanalyser kan være en verdifull ressurs når det kommer til opplæring av radiografer på avdeling. Gjennom å utføre en kastanalyse ved et lokalt sykehus kan resultatene benyttes til å rette fokus mot kastrate ...
 • Sammenligning av to metoder for klassifisering av slitasje ved personlig verneutstyr 

  Gjertsen, May Britt Østlyngen; Stene, Rakel Sophi (Bachelor thesis, 2018)
  Background and purpose: The Norwegian Radiation Protection Authority was in2014 with revised recommendations for quality control of personal protective equipment (PPE). Various types of PPE are important appliances for ...