Show simple item record

dc.contributor.authorFuglestad, Cathrine
dc.date.accessioned2020-07-02T08:39:30Z
dc.date.available2020-07-02T08:39:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660431
dc.description.abstract«Hvordan kan «genuine erfaringer» bidra til at dybdelæring kan oppstå i kunstfaglige prosesser? Med Fagfornyelsen høsten 2020 introduseres dybdelæring som nytt begrep i læreplanen. Gjennom avhandlingen ville jeg skape innsikt i hvordan dybdelæring kan forstås og oppstå i kunstfaglige prosesser. Oppgaven innrettes mot lærernivå, med potensialer for tilrettelegging i ulike alderstrinn. Med utgangspunkt i John Deweys estetiske teori om erfaring, og Walter Benjamins utvidete erfaringsbegrep «genuine erfaringer» undersøker jeg en sanselig tilgang til nye innsikter i skapende arbeidsprosesser. Jeg har utført en fenomenologisk undersøkelse i fire faser. Perseptuell åpenhet og umiddelbarhet betegner fenomenologiske møter mellom subjektet og verden. Perseptuell involvering kan gi en forståelse av verden basert på et sanselig kunnskapsgrunnlag. Min skapende arbeidsprosess utviklet seg som en umiddelbar dialog mellom meg og materialene. «Genuine erfaringer» fra perseptuelle møter med ulike fenomener ble bearbeidet i ulike faser. I den skapende prosessen oppstod forbindelser mellom «genuine erfaringer» i perseptuelle møter og genuine skapende erfaringer. Sanselige, emosjonelle og kognitive aspekt fant sammen i «intra-aksjon » med materialer. Jeg forstår min skapende arbeidsprosess og progresjon som betinget av kroppens «dype involvering». Bredde i tilnærmingsmåter og prosessuell utvikling har latt meg «gjøre og gjennomgå» erfaringer i sykluser over tid. Med kroppens «dype involvering» i meningsskapende arbeid kan genuine skapende erfaringer utvikles gjennom en modningsprosess, altså over tid. Dette utgjør en skapende prosess hvor «dyp involvering» kan forstås som potensiale for dyp læring, eller dybdelæring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectdybdelæringen_US
dc.subjectkunstfaglige prosesseren_US
dc.subjectskapende arbeidsprosesseren_US
dc.subjectskapende prosesseren_US
dc.titleMed dyp involvering i skapende arbeidsprosesseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright: the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.source.pagenumber149en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record