Show simple item record

dc.contributor.authorØstmoen, Jostein Paulgård
dc.contributor.authorJuritsen, Trine Lise
dc.contributor.authorWilhelmsen, Terese
dc.contributor.authorSletten, Berit Oddrunn
dc.date.accessioned2020-03-20T09:50:48Z
dc.date.available2020-03-20T09:50:48Z
dc.date.created2020-03-18T20:53:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 2020, 14 (2), 1-19.en_US
dc.identifier.issn2535-7697
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647742
dc.description.abstractProfesjonsveilederollen i barnehagelærerutdanningen er ny og lite utforsket. I denne artikkelen ser vi på hvordan denne rollen kan forstås og utøves av lærerutdannerne på campus, med utgangspunkt i et relasjonsetisk perspektiv på profesjonsdannelse. Studiet ble gjennomført som en longitudinell kollektiv selvstudie, med utgangspunkt i fire barnehagelærerutdanneres refleksjoner rundt profesjonsveilederrollen. Datagrunnlaget er basert på refleksjonsnotater, journaler fra undervisning og veiledning, samt lydopptak av planleggings- og selvstudiemøter. Basert på tematisk narrativ analyse av datamaterialet diskuterer vi to hovedtemaer: 1) profesjonsveilederen i møte med enkeltstudentene – et relasjonelt og etisk risikoprosjekt, og 2) profesjonsveilederen i møte med egen undervisningspraksis – en dialogisk og anerkjennende væremåte. I artikkelen belyser vi hvordan en systematisk refleksiv praksis samt etisk og relasjonell bevissthet får betydning for barnehagelærerutdanneres profesjonsutøvelse- og dannelse. Vi tematiserer også usikkerheten og navigeringen som kan følge en slik kollektiv bevissthet. Vi argumenterer for at hvis vi forventer at studenter skal utvikle reflekterende holdninger til deres fremtidige pedagog- og veilederrolle, er det viktig at vi modellerer en reflekterende og utforskende pedagogrolle i møte med studentene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleProfesjonsveileder og barnehagelærerutdanner: et profesjonsdannende og etisk anliggende.en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber1-19en_US
dc.source.volume14en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for utdanning og praksisen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.23865/up.v14.1990
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal