Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, Hilde Sofie
dc.contributor.authorBjerkholt, Eva
dc.date.accessioned2020-03-17T12:18:43Z
dc.date.available2020-03-17T12:18:43Z
dc.date.created2019-04-30T10:25:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn9788215032290
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647183
dc.descriptionThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY 4.0).en_US
dc.description.abstractKapittelet er basert på et nordisk forsknings- og utviklingsprosjekt: «Profesjonalisering gjennom veiledning – ProV», og handler om praksisfellesskap i tre forskningssirkler henholdsvis i Finland,1 Norge og Sverige. Forskningssirkler (Persson, 2008, 2016; Svensson, 2016) er en møteplass der lærere og forskere utforsker en felles problemstilling for å utvikle ny kunnskap om læreres arbeid. De tre forskningssirklene utgjorde til sammen et nordisk nettverk, ProV-nettverket. Hensikten med kapittelet er å sette fokus på forskningssirkler som arena for utvikling av et forskende praksisfellesskap. Problemstillingen som belyses er: Hva kan fremme et forskende praksisfellesskap mellom lærerutdanning og profesjonsfelt? Funnene viser at forskningssirkler i nettverk kan gi kunnskap og erfaring med forskning gjennom forskende praksisfellesskap, styrke samarbeidet mellom profesjon og profesjonsutdanning og gi kunnskap om og erfaring med kvalifisert veiledning. Funn viser at vesentlige forutsetninger for å fremme et forskende praksisfellesskap er betydningen av delaktighet (Trondman, 2003) og anerkjennelse (Honneth, 1996, 2003; Schibbye, 2009) gjennom tilhørighet, innflytelse og det å bli gjort synlig for seg selv og andre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofPraksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/praksisfellesskap_for_laering_og_profesjonsutvikling/kapittel_6_forskningssirkler_som_praksisfellesskap
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleForskningssirkler som praksisfellesskapen_US
dc.typeChapteren_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber89-110en_US
dc.identifier.doi10.18261/9788215032290-2019-06
dc.identifier.cristin1694685
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal