Show simple item record

dc.contributor.authorLydersen, Espen
dc.contributor.authorHøgberget, Rolf
dc.contributor.authorFjeld, Eirik
dc.date.accessioned2020-02-12T12:40:07Z
dc.date.available2020-02-12T12:40:07Z
dc.date.created2020-01-09T15:24:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-577-7111-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2641293
dc.descriptionPublikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.description.abstractTo typer av mikronisert solaritt (Ca2SiO4); Sol.2 og Sol.3, ble undersøkt for egnethet til bruk i vassdragskalking. Solarittene ble sammenliknet med de tradisjonelle kalkingsmidlene CaCO3 og NaOH i labforsøk for å studere forskjeller i løselighetskinetikk, syrenøytraliseringsevne og evne til å «avgifte» uorganiske Al-fraksjoner. Solaritt bidrar til 4 ganger høyere tilskudd av basekationer enn NaOH og 2 ganger høyere tilskudd av basekationer enn CaCO3. Lavere løselighet av solarittene (Sol.3 37%, Sol.2 49%), i forhold til CaCO3 (60%) og NaOH (≈ 100%) reduserer disse ulikhetene. Til tross for lavere løselighet for Sol.2 enn for CaCO3, vil Sol.2 økonomisk vil kunne konkurrere med CaCO3, forutsatt tilnærmet lik kilopris. Når det gjelder avgiftning av uorganisk Al, har labforsøkene ikke avdekket signifikante forskjeller mellom de ulike kalkingstypene, annet enn det som kan tilskrives ulik løselighet. I fiskeforsøkene ble det ikke observert dødelighet eller unormal atferd hos den eksponerte fisken. En viktig årsak til dette kan være lav aktivitet pga. lav vanntemperatur (2,5-3,0°). Når pH ble satt til 5,8 ved 60 minutters reaksjonstid for avsyringsmidlet, var det ingen forskjell mellom type av avsyringsmiddel og gjelle-aluminium på fisken. Når pH ble satt til 6,4 ved 60 minutters reaksjonstid hadde fisk eksponert til Sol.3 generelt høyere gjelle-aluminium enn fisker som ble eksponert til Sol. 2 og CaCO3. Generelt høyere verdier for gjelle-aluminium i fisk, og lengre reaksjonstid for å nå basale blod-glykose verdier etter 60 minutters reaksjonstid for Sol.3 sammenliknet med Sol. 2 og CaCO3, ved pH 6,4, henger sannsynligvis sammen med den signifikant lavere løseligheten til Sol.3. Vi konkluderer at Sol.2 har en avsyrings- og avgiftnings-kapasitet som tilsvarer CaCO3, men at Sol.3. ikke er tilstrekkelig mikronisert for at kunne brukes til et fullgodt avsyringsmiddel for vassdragskalking.en_US
dc.description.abstractMikronisert Solaritt (Ca-silikat) for bruk i vassdragskalkingen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectFisken_US
dc.subjectFishen_US
dc.subjectVannkvaliteten_US
dc.subjectWater qualityen_US
dc.subjectAluminiumen_US
dc.subjectSolaritten_US
dc.subjectSolariteen_US
dc.titleMikronisert Solaritt (Ca-silikat) for bruk i vassdragskalkingen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. .en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber64en_US
dc.source.issue7376en_US
dc.identifier.cristin1769678
cristin.unitcode222,58,1,0
cristin.unitnameInstitutt for natur, helse og miljø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal