• Dataspill som læringsverktøy i tverrfaglig undervisning 

      Follaug, Marthe Ligård (Master thesis, 2022)
      I denne oppgaven tester jeg ut om dataspill kan være et godt læringsverktøy i et tverrfaglig undervisningsopplegg, i en påbyggsklasse i videregående skole. Jeg tar også for meg om dataspill kan gi opplevelser, motivasjon ...