Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorÅrdahl, Martine Sviund
dc.date.accessioned2019-11-14T15:33:00Z
dc.date.available2019-11-14T15:33:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628625
dc.description.abstractBarnehagen er i dag en sentral del av mange barns oppvekst, hvor 91,3% av landets barn mellom 1-5 år har barnehageplass. Kunnskapsbildet vi har i dag tilsier at utviklingstraumer er den viktigste enkeltårsaken til mange psykiske lidelser (Albæk & Milde, 2017). Psykiske lidelser er en stor belastning for samfunnet og den enkelte, hvor barnehagen er en unik arena til å snu en negativ utvikling tidlig. Denne studien omhandler hvordan barnehagen kan være en psykisk helsefremmende arena for barn med utviklingstraumer. Barns individuelle behov står sentralt i dette arbeidet, samtidig som barnet alltid vil påvirkes av systemet det befinner seg i. På bakgrunn av dette nærmer studien seg feltet med et individ- og systemperspektiv. Det teoretiske innholdet i studien i tillegg til individ- og systemperspektivet er basert på teori om utviklingstraumer, tilknytningsteori, relasjonskompetanse, tidlig innsats og psykisk helsefremmende arbeid i barnehagen. Studien har et kvalitativt forskningsdesign, hvor brevmetoden er benyttet for å samle inn empiri. Brevmetoden har gitt studien empirisk data som reflekterer deltakernes egne stemmer og deres egne skrevne ord (Bjørnsrud & Nilsen, 2018, s. 5). Studien har forankring i fenomenologisk vitenskapsteori og hermeneutisk vitenskapstradisjon, i tillegg til en narrativ tilnærming. Hermeneutiske og narrative elementer benyttes som analyseredskaper i undersøkelsen. Studiens funn peker på muligheter og utfordringer for at barnehagen skal være en psykisk helsefremmende arena for barn med utviklingstraumer. Hovedfunnene viser at systemfaktorer ligger til grunn for at barnehagen skal kunne være en psykisk helsefremmende arena for barn med utviklingstraumer. Funnene peker på barnehagens mulighet til tidlig innsats, skape trygghet, gode relasjoner, og gi barn reguleringsstøtte med toleransevinduet som pedagogisk verktøy. Funn indikerer utfordringer knyttet til barnehagens bemanning i antall og kompetanse, og personalets holdninger til barn med sterke følelsesuttrykk. Studien viser at barnehagen har gode muligheter til å være en psykisk helsefremmende arena for barn med utviklingstraumer, men at dagens ressurser utfordrer kvaliteten på tilbudet barn får.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectbarnehagernb_NO
dc.subjecthelsefremmingnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.titleUtviklingstraumer- barnehagen som psykisk helsefremmende arena : En kvalitativ studie om hvordan barnehagen kan være en psykisk helsefremmende arena for barn med utviklingstraumer.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderCopyright by Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO
dc.description.localcodeMPED-SPPED


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel