• «Advance care planning» for avanserte kliniske sykepleiere. 

      Pedersen, Jan-Eilert (Master thesis, 2020)
      «Advance care planning» (ACP) som metode, er proaktiv personorientert helsehjelp. ACP handler om møter mellom pasient1 og helsepersonell om personlige verdier og framtidig behandling og omsorg. Prosessen hjelper personer ...