Show simple item record

dc.contributor.authorTronstad, Regine Syrdal
dc.date.accessioned2019-08-28T08:56:54Z
dc.date.available2019-08-28T08:56:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611334
dc.description.abstractFormålet: Formålet var å undersøke om 60 minutter daglig fysisk aktivitet implementert inn i skolefag, og som avbrekk fra stillesitting i skolen, kunne øke fysisk aktivitetsnivå og fysisk form (aerobe kapasitet) blant åttendeklassinger i Telemark. Metode: «Liv og Røre i Telemark» er et forskningsprosjekt med naturalistisk kvasieksperimentellt pre- og post-design. 644 elever (320 jenter og 324 gutter) i alderen 13-14 år fra 15 skoler i Telemark gjennomførte den 5 måneder lange intervensjonen. I denne masteroppgaven ble data på fysisk aktivitetsnivå målt med akselerometer, fysisk form målt med Andersen-test, samt antropometriske data analysert for å vurdere i hvilken grad implementering av økt fysisk aktivitet gir økt aktivitetsnivå og fysisk form. Hovedutfallsvariabler var MVPA (moderate to vigorous physical activity, aktivitet med moderat til hard intensitet i minutter per dag), total fysisk aktivitet målt som CPM (counts per minute, total fysisk aktivitet oppgitt i gjennomsnittlig tellinger per minutt), samt fysisk form målt ved Andersen-test (antall løpte meter). Resultater: Det ble ikke funnet noen endring i total fysisk aktivitet eller MVPA i den foreliggende studien i hverken intervensjon- eller kontrollskolene. Det ble funnet en bedring på 2,2 % på Andersen-testen i intervensjonsskolene. Guttene i intervensjonsskolene fikk en bedring i Andersen-testen på 2,6 %, mens det kun ble funnet en tendens til bedring blant jentene. Kontrollskolene viste ingen endring i fysisk form målt ved Andersen-test. Konklusjon: Etter fem måneder med 60 minutter daglig fysisk aktivitet i skoleundervisning viste resultatene en liten bedring i elevenes fysiske form, men ingen endring i total fysisk aktivitetsnivå eller MVPA blant åttendeklassinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectfysisk formnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetsnivånb_NO
dc.subjectAndersen-testnb_NO
dc.subjectakselerometernb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectskoleintervensjonnb_NO
dc.titleEffekt av økt fysisk aktivitet i skolen på åttendeklassingers fysiske aktivitetsnivå og fysiske formnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderCopyright The Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Physical education and sport psychology: 333nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record