Show simple item record

dc.contributor.authorLorange, Nils Winther
dc.date.accessioned2018-12-18T12:13:03Z
dc.date.available2018-12-18T12:13:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2578078
dc.description.abstractMed utgangspunkt i skolens styringsdokumenter er rektor forpliktet til å stake ut en pedagogisk kurs for skolen i tråd med føringer fra stat og kommune. Vi kan si at dette pedagogiske domenet er skolens hovedansvarsområde; Danning og utdanning av nye samfunnsborgere. Parallelt med dette arbeidet finner man de administrative og strukturelle sidene ved skoledriften. Uten at de strukturelle og driftsmessige aspektene ved skolen ivaretas på en ansvarlig og profesjonell måte er det vanskelig å drive en god skole med høy pedagogisk kvalitet. De administrative aspektene ved skoledriften kan derfor sies å ligge til grunn for det pedagogiske arbeidet og en profesjonell skoleleder må derfor stå stødig i begge disse virkelighetene for å drive en skole med høy kvalitet. Undersøkelser viser at norske rektorer bruker store deler av sin arbeidstid på det som kan karakteriseres som administrative oppgaver sammenlignet med kollegaer fra sammenlignbare land. Norske rektorer rapporterer også at mengden administrative oppgaver øker og at dette går på bekostning av muligheten til å utøve pedagogisk ledelse. I denne masteroppgaven ønsker jeg derfor å undersøke hvordan rektorer i grunnskolen forholder seg til høye krav og forventninger til administrativ drift av skolen, samtidig som rektor er skolens pedagogiske leder med ansvar for å drive skolens pedagogiske utviklingsarbeid fremover. Ved bruk av kvalitativt forskningsintervju ønsker jeg å få frem rektorenes stemme bak tallene. Hvordan forstår rektorer oppgaven sin som pedagogiske ledere? Hvordan løser de mengdene med administrativ arbeid? Hvordan strukturerer de arbeidshverdagen og organisasjonen for å frigjøre tid til pedagogisk ledelse? Disse spørsmålene har ikke enkle svar og vil være påvirket av en rekke faktorer. Handlingsrommet til rektor er styrt av skolens styringsdokumenter, ressurser og skoleeiers prioriteringer og satsingsområder i gjeldende kommune. I tillegg vil rommet for pedagogisk ledelse være påvirket av skolekulturen på den enkelte skole. Rektor har dermed et spenn av rammebetingelser som må hensynstas i egne prioriteringer av skolens drift og utvikling. For at dette skal kunne ivaretas vil jeg i denne oppgaven argumentere for distribuerte ledelsesformer som frigjør ressursene og kompetansen i organisasjonen. Videre må tid til pedagogisk og faglig arbeid og utvikling prioriteres og skjermes i flere ledd av organisasjonen. I lys av de økende administrative oppgavene for både rektorer og lærere er dette ingen enkel oppgave. Rektorene i denne studien peker imidlertid på ledelsesformer og strukturer som vil kunne gjøre dette mulig og som vil kunne frigjøre rektors potensial som pedagogisk leder. Jeg vil med denne oppgaven belyse noen av disse mulighetene og strukturene, som et bidrag til pedagogisk og administrativ ledelse av høy kvalitet i fremtidens skole.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectLedelsenb_NO
dc.subjectAdministrasjonnb_NO
dc.subjectSkolernb_NO
dc.titleRektor- i spennet mellom klasserom og administrasjon. En kvalitativ studie av rektors balansegang mellom pedagogisk og administrativ ledelse.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO
dc.description.localcodeMPED-UTDLED


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record