Show simple item record

dc.contributor.authorNorendal, Audhild
dc.date.accessioned2018-03-07T08:42:24Z
dc.date.available2018-03-07T08:42:24Z
dc.date.created2016-10-05T13:07:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 2016, 10 (3), .nb_NO
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2489031
dc.description.abstractArtikkelen er en analyse av grunnskolens eksamen i norsk. I analysen sammenlignes oppgavesettene gitt under L97 og LK06. Eksamensoppgavene blir drøftet i lys av danningsbegrepet og spesielt Wolfgang Klafkis teorier. Analysen viser at eksamen etter innføringen av Kunnskapsløftet representerer både kontinuitet og brudd når det kommer til danningsperspektiver. En del bærende temaer gjelder for begge læreplanperiodene. Disse temaene er uavhengige av læreplanmålene og utgjør et standardrepertoar til eksamen. Valgfriheten har blitt mindre etter innføringen av Kunnskapsløftet, og oppgavene etterspør i økende grad norskfaglige kunnskaper. Det materiale danningsaspektet er dermed blitt styrket på bekostning av det formale. Dette er en utvikling som går i motsatt retning av danningssynet i de to læreplanene. Eksamensskrivingen har gått fra primært å bli forstått som et individuelt prosjekt i L97 til å bli definert som et kollektivt prosjekt i Kunnskapsløftet. Skriveoppdragene har gradvis blitt mer styrende og krever større grad av tilpasning. Avslutningsvis blir forholdet mellom danning og nytte diskutert. Om eksamen først og fremst blir et måleinstrument for å teste grunnleggende ferdigheter og kompetansemål, kan nytteperspektivene komme til å fortrenge danningsperspektivene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.urihttps://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/2570
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleDanningsperspektiver i grunnskolens eksamensoppgaver i norsknb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder2016 adno.nonb_NO
dc.source.volume10nb_NO
dc.source.journalActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norgenb_NO
dc.source.issue3nb_NO
dc.identifier.cristin1389626
cristin.unitcode222,59,2,0
cristin.unitnameInstitutt for språk og litteratur
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal