Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIms, Lise Gusfre
dc.date.accessioned2018-01-30T13:52:44Z
dc.date.available2018-01-30T13:52:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2480736
dc.description.abstractI denne oppgava har jeg analysert de offentlige facebooksidene til åtte norske partiledere på en tilfeldig valgt dato. Facebooksidene består av bilder og verbaltekst og er en sammensatt eller multimodal tekst. Utspill fra politikere i sosiale medier kommer ofte i medienes søkleys og er tekster som kan ha stor påvirkningskraft. Det foreligger likevel få kvalitative studier av norske politikeres facebooktekster. Hovedfokuset i oppgava mi har vært analysen av partiledernes facebooksider, der jeg belyser hva slags meningspotensiale disse tekstene har. I tillegg har jeg vist hvordan arbeidet med politikeres facebooksider har didaktisk relevans ved at det kan knyttes opp til å utvikle elevenes kritiske literacy. På grunn av oppgavas begrensa omfang har jeg ikke gjennomført didaktiske studier, men jeg drøfter hvorfor facebooksider generelt og politikeres facebooksider spesielt er tekster som i større grad kan implementeres i norskundervisninga. Det er det teoretiske rammeverket kritisk diskursanalyse som ligger til grunn for analysen, og jeg har en sosialsemiotisk innfallsvinkel. Dette innebærer at jeg har har ønska å avdekke hvilke underliggende holdninger, verdier og ideologier som ligger bak partiledernes facebooktekster, og at jeg har undersøkt hvilke kommunikative handlinger som utføres på facebooksidene. Jeg har også drøfta forholdet mellom facebooktekstene og kulturkonteksten de er en del av, og vurdert hva slags påvirkning politiske facebooksider kan ha i et større samfunnsperspektiv. Hovedfunnet er at partilederne på Facebook befinner seg i et kontinuum mellom en privat diskurs og en politisk diskurs, både i den verbale og den visuelle framstillinga. Et annet funn er at facebookformatet legger begrensninger på hvordan partilederne kan framstille seg sjøl. Et tredje funn er at partilederne framstiller seg sjøl som handlende deltakere på bilder, mens personer som blir kritisert, gjerne blir statisk framstilt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectnorskdidaktikknb_NO
dc.subjectmultimodalitetnb_NO
dc.subjectsosiale mediernb_NO
dc.titleEn helt vanlig dag på Facebook - En analyse av norske partilederes facebooksidernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.source.pagenumber139nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel